Plastic Form w liczbach

27645
Powierzchnia
272
Pracownicy
48mln szt./rok
Produkcja opakowań
2613ton/rok
Użycie polipropylenu